vrijdag, december 28, 2007

Ernst & Young; Werknemers misbruiken werktijd

Ernst & Young doet tweemaandelijks onderzoek naar ontwikkelingen op ICT gebied. Dit keer wordt de alarmklok geslagen omdat het prive-emailen, bellen en surfen van werknemers 'schrikbarend' is toegenomen. Volgens dit onderzoek heeft een bedrijf van 100 man al snel een productiviteitsverlies van 1000 uur per maand. "....een serieus probleem dat direct moet worden aangepakt". En natuurlijk weet E&Y hoe je dat moet doen; nog meer regelgeving en nog meer controle!! Een typische accountantsoplossing voor een psychosociaal fenomeen....wat alleen maar leidt tot meer rigiditeit op de werkvloer.
Markt- en werkomstandigheden vragen om steeds meer flexibiliteit dat in de afgelopen jaren in een groot grijs gebied tussen het werk- en privedomein heeft geresulteerd. Flexibiliteit moet van twee kanten komen, van werknemers EN werkgevers. Het is jammer dat dit onderzoek niet gekeken heeft naar de hoeveelheid privetijd die door werkgevers worden geclaimed. Denk hierbij aan bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten kantoortijd en tijdens vrije dagen.

Bij E&Y hebben ze dit blijkbaar heel goed geregeld; op 27 december publiceert men dit onderzoek, echter er wordt geen mogelijkheid geboden om rechtstreeks en zichtbaar te reageren op dit onderzoek. Wel kun je een mailtje sturen naar Liesbeth Aarssen, echter die reageert met een automatische out-of-office reply (bovendien verbiedt de disclaimer van Ernst&Young mij om de inhoud van dit email bericht hier te publiceren).

zondag, december 23, 2007

Next...de visie van ABNAMRO

Naar aanleiding van een gesprek met mijn accountmanager kreeg ik het rapport 'Media in Beeld' onder ogen. In dit rapport worden 4 scenario's voor 2015 uitgewerkt. Het rapport en de gespreksnotities zijn hier te lezen. ABNAMRO stelt dat marktdynamiek en de adoptiegraad van nieuwe media bepalend zijn voor de ontwikkeling binnen de mediasector. De waarschijnelijkheid van een bepaald scenario wordt bepaald door drie factoren; Digital Rights Management (DRM: Intelligent Eigendomsrecht, Auteursrecht ed.), veiligheids- en privacy issues EN de toekenning van Wimax frequenties.

DRM is stervende! De band Radiohead heeft als een van de weinigen onderkend EN hieraan consequenties verbonden door hun nieuwe album In Rainbows rechtstreeks, zonder tussenkomst van een platenmaatschappij, via het Internet aan te bieden. Hierbij bepaalt de klant hoeveel hij/zij hiervoor wenst te betalen. Een maand later constateert Comscore 1,2 mio downloads met een gemiddeld bedrag van 6 dollar per download (overigens worden deze cijfers niet door Radiohead bevestigd). De volgende muzikant is naar alle waarschijnelijkheid Madonna, zij heeft onlangs ook afscheid genomen van haar platenmaatschappij.

Veiligheids- en privacy issues.
Ik vraag mij af of het verstandig geweest is om dit als EEn factor/variabele te bestempelen. Veiligheid vindt men heel belangrijk, en privacy vindt men minder belangrijk. Sterker; men is bereid privacy op te offeren voor meer veiligheid. Het internet is niet ontworpen met de gedachte aan privacy. Privacy is dan ook iets dat niet technisch maar in veel gevallen procedureel en wettelijk geregeld wordt (dit is ook de reden dat elke website een privacy statement heeft). Privacy is onderhevig aan het netwerk effect en heeft een sterke relatie met het hebben van 'respect voor de gebruiker'. Wordt hiervan misbruik gemaakt, dan wordt je 'afgestraft' door de gebruiker. Zolang privacy-schendingen ten dienste staan van de gebruiker, heeft deze hier geen enkel probleem mee. Google bereikt de felbegeerde 'world dominance' zolang al haar schendingen van privacy leiden tot betere diensten voor de gebruiker.

Veiligheid is een persoonlijke ervaring en is synoniem aan het 'gevoel van veiligheid'. Dit gevoel wordt, althans op het internet, grotendeels gevoed door wat men vermoedt en/of wat men heeft ervaren. Het rapport spreekt in dit verband over 'vertrouwen'. En naar mijn mening gaat het rapport ook op dit punt 'de mist in'. Vertrouwen is geen keuze!! Wil je als burger optimaal functioneren in het maatschappelijk verkeer, dan is vertrouwen in technologie een voorwaarde.

Wimax frequenties
Ik denk dat we met z'n allen geleerd hebben van de lessen uit het verleden; de veiling van de UMTS frequenties. Het feit dat innovaties in de telecomsector niet of nauwelijks op gang komen, heeft alles te maken met de te hoge prijs die men voor die frequenties heeft betaald. Wanneer we meer innovaties willen die ook snel door de gebruikers worden geadopteerd, dan moet men niet gaan veilen op prijs. De overheid is hierin een grillige en niet te voorspellen partij. Echter de telecomsector gaat geen hoge prijs betalen voor deze frequenties (de investeringen in UMTS zijn bij lange na nog niet terug verdiend).

Welk scenario wordt de werkelijkheid?
Als we volgens het model van het rapport redeneren, dan;
- is er een licht DRM Regime (nogmaals; ik ga uit van een dood DRM regime),
- kun je draaien aan de knop 'privacy- en veiligheids issues' wat je wilt maar levert dit niets op,
- worden Wimax frequenties via een beauty contest geveild.
...en dan is er in 2015 sprake van een volledige versnippering.

Volledige versnippering betekent;
- hoge marktdynamiek enog adoptiegrag van nieuwe media,
- de mdiasector is een optelsom van zeer veel nichemarkten,
- long tail
- de consument is 'in control'

2015? Tja, banken staan nu eenmaal niet bekend om hun snelheid. Ik houd het op 2010...kan bijna niet wachten.