dinsdag, april 15, 2008

Social Aggregation versus OpenSocial

In een vorige post gaf ik aan dat 2008 volgens velen het jaar van de Social Aggregators (zoals Friendfeed) is en dat deze ontwikkeling een bedreiging is voor het verdienmodel van veel sociale netwerken (i.v.m. de advertising). Veel sociale netwerken en social media hebben zich in de tussentijd aangesloten bij het OpenSocial initiatief van Google e.a.
Is OpenSocial een beter alternatief/strategie dan aggregatie?

Aggregatie is een soort Droste effect; ook social aggregators zelf kunnen geaggregeerd worden. Een aggregator die dit al mogelijk maakt is het New Yorkse Shyftr. Shyftr maakt het mogelijk om een discussie te starten rondom een post op een blog elders. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat Blog platformen als Techcrunch, Dutch Cowboys minder bezoekers krijgen omdat de discussie over hun posts niet op hun site plaats vindt (maar, in dit geval, op Shyftr).

In de blogsphere heeft de komst van Shyftr tot heftige discussies geleid (Feed Theft).
Ondanks dat we het over nieuwe media hebben lijken dergelijke initiatieven toch gevangen binnen hun traditionele media paradigma ('ik heb het nieuws en dus de lezers, ik heb de content en dus de bezoekers/gebruikers'). Het doel van het web is niet dat data 'gevangen' is op een website, maar dat data/informatie zich via het web kan verspreiden en dat er informatie uitgewisseld kan worden tussen websites/platformen.

"Always remember Google" (een veel gebruikt referentiekader voor initiatieven en ontwikkelingen op het internet). Google verdient juist veel geld met het 'wegsturen' van mensen. Google verdient ook geen geld met (het vasthouden van) content. Google verdient geld met het kanaliseren van mensen en informatie. Google is het 'gratis openbaar vervoer' van het web, dat met gratis koffie, gratis krantje, je op efficiënte en plezierige wijze van A naar B brengt. Met OpenSocial betrekt Google ook andere partijen binnen 'zijn' keten waardoor mensen en data zich nog gemakkelijker kunnen verplaatsen. Deze partijen zijn, om in de metafoor van het Openbaar Vervoer te spreken, de stations waar bezoekers en informatie over kunnen stappen.

Aggregatie is 'business wise' een doodlopende weg, de doorgaande weg heet OpenSocial en Dataportabiliteit.

Subscribe to my feed:

Labels: , , , , , , ,

woensdag, april 09, 2008

What are we having for lunch? (as long as it's open)

Nu zo'n beetje elke zichzelf respecterend individu en professional zich op meerdere sociale netwerken heeft geprofileerd, wordt volgens velen 2008 het jaar van de social aggregators.
Een recent onderzoek van Compete (januari 2008) wijst uit dat mensen zich op meerdere sociale netwerken profileren; 42% van Linkedin profileert zich op Facebook en 32% op Myspace. De track & trace van relaties over diverse sociale netwerken en sociale mediaplatformen wordt al snel een taak 'waar de dag te kort voor is'.

Het internet stelt individuen en organisaties voortdurend voor de uitdaging om een grote hoeveelheid en diversiteit van content en relaties effectief, efficiënt en duurzaam te managen. Gebruikers zijn voortdurend op zoek naar steeds weer nieuwe tools en platformen die hen helpen deze uitdaging het hoofd te bieden. Sites zoals bijvoorbeeld Friendfeed, Spokeo, SocialThing!, Second Brain en Iminta stellen je in staat om op één plek relaties op diverse Social Media en Social Networks te volgen. Op dit moment is Friendfeed de meest uitgebreide Social Aggregator en aggregeert de activiteiten van relaties op o.a. Twitter (Microblogging), Blogger (Blogging), Del.icio.us (Social Bookmarking), Flickr (Photo sharing), Youtube (Video), Facebook (Social Networking), Last FM (Social Music) en Digg (Social Media).

Het fenomeen van social agregators is illustratief voor waar het op het Internet om gaat; relaties tussen mensen en de relevantie van content. Mensen hebben geen relatie met Hyves, met Twitter, met Blogger of met Facebook! Dit zijn slechts middelen, die moeiteloos worden vervangen door andere betere instrumenten. Social Aggregators zijn in zekere zin een bedreiging voor de bestaande sociale netwerken omdat men niet meer naar die netwerken toe hoeft om de activiteiten van relaties op die netwerken te volgen. "I bet services like Friendfeed.com are specifically aiming to eat Facebook’s lunch.." (Scott Karp).

Het OpenSocial initiatief van o.a. Google en Myspace is een antwoord op de 'dreiging' van Social Aggregators en in korte tijd hebben sociale netwerken als Linkedin maar ook het Nederlandse Hyves zich bij dit initiatief aangesloten (Facebook niet!!). Opensocial is een manier om data en functionaliteit van diverse netwerken met elkaar te combineren. Dit betekent dat ik op mijn persoonlijk netwerk binnen Ning de activiteiten van mijn vrienden op andere netwerken kan volgen (deze data/content wordt geaggregeerd op mijn profielpagina van elk ‘open-social’ netwerk waar ik op ben aangesloten)

Een andere belangrijk thema dat dit jaar definitief de aandacht op zich weet te vestigen is de roep om dataportabiliteit; de mogelijkheid om jouw data (content en relaties) op een eenvoudige wijze te verhuizen van het ene sociale netwerk naar het andere. Voor sommigen vormt dataportabiliteit 'the next big thing' op het Internet!! Ook op The Next Web conferentie (3 en 4 april jl.) werd in de meeste keynotes het belang van dataportabiliteit onderschreven (naast OpenID).

Social aggregators en dataportabiliteit raken aan de financieringsbron van sociale netwerken; de advertentie-inkomsten. Sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld een Hyves, moeten enorm investeren in hun servercapaciteit (bandbreedte, uptime en opslagcapaciteit) en in mensen om de systemen in de lucht te houden. Het echte geld wordt veelal verdiend bij de verkoop, niet zozeer uit de exploitatie. Dataportabiliteit voor sociale netwerken is als meegebrachte drank die bezoekers vervolgens in jouw kroeg nuttigen.

Vanuit een business perspectief is de beweging van Facebook interessant; zij wijst het OpenSocial af, maar omarmt als een van de eerste (sociale netwerken) dataportabiliteit (alhoewel het op dit moment nog niet gemaakelijk is om je data op Facebook te verplaatsen naar andere sociale netwerken) . De voornaamste reden is gelegen in de immense hoeveelheid Facebook-applicaties waarmee Facebook gebruikers hun data en pagina's kunnen verrijken. Seth Goldstein heeft hierover een goede post geschreven. Blijkbaar is Facebook niet zo bang voor gebruikers die hun eigen content naar andere netwerken willen verplaatsen. Toch is dit slechts een kwestie van tijd, de 'massa' van OpenSocial zal snel over haar kritisch punt zijn.

Lockin-strategieën zijn niet meer van deze tijd; Openheid is een Juggernaut - niet te stoppen!!

zaterdag, april 05, 2008

The Next Web: Startupping

Zo'n 24 start ups hebben zich gepresenteerd op The Next Web conference 2008 in de Westergasfabriek te Amsterdam. En het leek erop dat het 'Trots Op Nederland' virus de Westergasfabriek had aangedaan, want vooral de Nederlandse start ups genoten veel applaus (Hoera) en vielen in de prijzen (Wakoopa). Persoonlijk was ik zeer onder de indruk van Zilok (een soort E-bay, maar dan voor rentals). Zilok sinds 2 april jl. ook actief in Nederland. Naar mijn mening voldoet Zilok aan de 3 S-en; Schaalbaarheid, Simpel en Self (waarom heb ik dit zelf niet bedacht?). Een andere start up die mijn aandacht heeft getrokken is Twingly, een uit Scandinavië afkomstige Blog Search. Hun business strategie richt zich eerst op publishers (zoals grote uitgevers van kranten) waarbij Twingly relevante blogposts plaatst bij nieuwsartikelen. Onlangs hebben zij een deal met de Telegraaf gesloten.

Natuurlijk waren er ook startups waarbij je na de presentatie niet meteen 'aha-erlebnis' hebt. Ik was/ben niet onder de indruk van de Nederlandse startup Symbaloo (Netvibes met een grafisch jasje waarbij vorm boven inhoud gaat). Ook de social search engine Andunite kon mij niet overtuigen in welk opzicht zij beter zijn dan bijvoorbeeld een Yahoo (deze vraag werd gesteld maar niet beantwoord!).

Voor een uitgebreide verslaggeving over de startup presentatie verwijs ik naar de UK versie van Techcrunch (ronde 2, ronde 3 en ronde 4).

Labels: , , , , , , ,

The Next Web: prerelease Wiki's Truth

The Next Web editie 2008 werd afgesloten met een 'wereld primeur'; de pre release van de VPRO documentaire 'Tegenlicht: Wiki's Waarheid". De regisseur IJsbrand van Veelen gooide spreekwoordelijk een bom in de zaal door zijn sympathie voor Andrew Keen uit te spreken. Andrew Keen is auteur van 'The Cult of the Amateur (how Internet is killing our culture and assaulting our economy) en is een grote criticaster van Internet 2.0 en Wikipedia. Zijn standpunt komt er op neer dat de wereld niet geholpen is met User Generated Content. User Generated Content dient in zijn opinie meer de zelfverheerlijking van het individu dan dat het bijdraagt aan waarheidsvinding.

Ik ben het eens met de regisseur dat het goed is dat figuren als Andrew Keen serieuze aandacht krijgen......"hij stelt vragen binnen een domein (Web 2.0) waarin heel weinig vragen gesteld worden".

Advies: Kijken!!! Maandagavond 7 april om 21:00 uur op Nederland 2.

Meer over Andrew Keen op Wikipedia!

vrijdag, april 04, 2008

Close to Friends, Closer to Enemies

De titel refereert naar een oud Chinees gezegde en diende als inspiratiebron voor een ironisch antwoord op het succes van sociale netwerken; anti-sociale netwerken. Er zijn diverse anti-sociale netwerken actief waaronder; Arsebook, Hatebook en Farcebook.

Arsebook (People you hate) en Hatebook (Things you hate) zijn bijna identieke clonen. Wat de drie antisociale netwerken gemeen hebben is het Facebook look-and-feel en natuurlijk heeft de oprichter van Facebook een hoge ranking op de lijst meest gehate personen.

Het idee is grappig, maar de lol is er snel af. Daar waar Hatebook/Arsebook nog de mogelijkheid bieden om je af te melden, is dit bij Farcebook niet mogelijk. Daar staat tegenover dat je bij Farcebook geen email hoeft te registreren. Tevens wordt op deze anti sociale netwerken niet erg zorgvuldig met de privacy regels omgesprongen.

Overigens hoef je voor het uiten van haatgevoelens niet naar een anti sociaal netwerk. Op Facebook zelf kun je met applicaties als Enemybook (180 dagelijkse gebruikers) en Snubster de 'virtuele middelvinger' opsteken naar je vijanden op Facebook. Toch zijn deze applicaties weinig populair en dat is niet zo vreemd. Het in het openbaar zichtbaar uiting geven aan haatgevoelens is, net als in 'the real world', iets waar je je snel voor schaamt. En tja, als je iets op internet zet, is het er niet zomaar weer af (ondanks wat deze partijen beweren).

Ben toch liever positief bezig en omring mij het liefst door mensen die positief in het leven staan.